ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK(ÁSZF)

Jelen dokumentum tartalmazza Németh Irén egyéni vállalkozó, mint szolgáltató (továbbiakban „SZOLGÁLTATÓ”) által üzemeltetett www.nemethiren.hu oldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”).

Az ÁSZF tartalmazza a www.nemethiren.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül megvásárolható termékek (a továbbiakban: „Termék”) vásárlásának menetét, és a Honlapnak a Honlap igénybevevője (továbbiakban: „ÜGYFÉL”) általi használatának feltételeit.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül megvásárolható Termékére vonatkozik és érvényes.

A ÜGYFÉL személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat SZOLGÁLTATÓ nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

SZOLGÁLTATÓ semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A ÜGYFÉL a Honlap használatával, a megrendelésének elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 1. A SZOLGÁLTATÓ

Név: Németh Irén

Székhely: Szentes Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Nyilvántartási szám: 53649331

Adószám: 53721552-1-26

Közösségi adószám:

Számlavezető pénzintézet: Erste

Számlaszám: 11600006-00000000-95195533

E-mail cím: [email protected]

Telefonszám: +36209515634

 1. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS
 1. Regisztráció

A Honlap egyes tartalmai elérhetőek minden ÜGYFÉL számára, regisztráció nélkül. A Honlapon történő vásárlás, megrendelés azonban regisztrációhoz van kötve, így a ÜGYFÉL csak regisztrációját követően tudja leadni megrendelését a Honlapon.

A ÜGYFÉL regisztrációját a következőképpen teheti meg:

Regisztrációs folyamat leírása

A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadni a SZOLGÁLTATÓ részére:

 • Vezetéknév (cégnév),
 • Keresztnév (cégforma pl: Kft., Bt.),
 • Utca, házszám,
 • Város,
 • Megye,
 • Irányítószám
 • Telefonszám,
 • E-mail cím,
 • jelszó,
 • jelszó megerősítése.

A regisztrációs felületen, a következő számlázási adatok megadására is lehetőség van, amennyiben azok eltérnek a regisztrációs adatoktól:

 • Számlázási név,
 • Adószám,
 • Számlázási irányítószám,
 • Számlázási város,
 • Számlázási utca, házszám.

A regisztráció során csak a csillaggal jelölt adatok megadása kötelező a megrendelés teljesítéséhez, minden egyéb adat megadása önkéntes.

Ha a ÜGYFÉL az adatokat átnézte és mindent rendben talált, akkor a „Regisztrálok” gombra kattintva tudja regisztrációját véglegesíteni.

Az ÜGYFÉL jogosult a regisztrációját bármikor törölni az [email protected] e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a SZOLGÁLTATÓ haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. A ÜGYFÉL felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok (pl. számla) megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

Az ÜGYFÉL vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok frissítésére az ÜGYFÉL bármely, a regisztrációt követő vásárlása során van lehetősége.

A SZOLGÁLTATÓ az ÜGYFÉL által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 1. Megrendelés

A Honlapon Termékek megrendelésére van lehetőség.

Az ÜGYFÉL az adott Termék jellemzőiről a Honlapon az adott terméknél kap tájékoztatást.

Az ÜGYFÉL az alábbi módon tudja a Terméket megrendelni, valamint az alábbi módon áll módjában a megrendelés adatainak módosítása:

A megrendelés feladásához az alábbi adatok megadása szükséges:

 • Név,
 • Cégnév,
 • Irányítószám,
 • Város,
 • Cím,
 • E-mail cím,
 • Telefonszám,

A felületen, a következő számlázási adatok megadására is lehetőség van, amennyiben azok eltérnek a megrendeléses adatoktól:

 • Számlázási név,
 • Számlázási irányítószám,
 • Számlázási város,
 • Számlázási cím.

Az adatok megadását követően az „Elolvastam és elfogadom az Általános szerződési feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót” négyzet bejelölésével az ÜGYFÉL elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti jelen ÁSZF és a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit.

Ha az ÜGYFÉL mindent rendben talált a megrendelési adatokkal kapcsolatban, akkor a „Megrendelés Elküldése” gombra kattintva megrendelését elküldi a SZOLGÁLTATÓ részére.

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, az ÜGYFÉLNEK ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

A rendelés feladása az ÜGYFÉL számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Ha a megrendelés elküldését követően merül fel a megrendelés tartalmára vonatkozó módosítási igény, azt a SZOLGÁLTATÓNAK az [email protected] email címen jelezheti az ÜGYFÉL.

 1. Termékek ára

A Honlapon megjelenített Termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve.

A Termék ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre és kizárólag magyar forintban egyenlíthető ki a megrendelés értéke.

A SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően a Honlapon hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a Termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft). Ilyen esetekben a SZOLGÁLTATÓ nem köteles a Terméket a Honlap felületén hibásan feltüntetett áron értékesíteni ÜGYFÉL részére. Hibás ár feltüntetése esetén, azonnal e-mailben tájékoztatja az ÜGYFELET arról, hogy a Termék mellett feltüntetett ár hibás és felajánlja neki a Termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. Ilyen esetben az ÜGYFÉL eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a Terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 1. Adatbeviteli hibák javítása

Az ÜGYFÉLNEK a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés SZOLGÁLTATÓ részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. Adatbeviteli hibának minősül például a rossz szolgáltatás elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím). Az ÜGYFÉL a megrendelés leadását követően felismert adatbeviteli hibát az [email protected] email címen keresztül tudja jelezni.

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az ÜGYFÉL által elküldött ajánlat megérkezését a SZOLGÁLTATÓ késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja az ÜGYFÉL részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos információkat (megrendelő adatait, címét, számlázási és szállítási adatokat, választott fizetés és szállítás módját, a rendelés fizetendő bruttó összegét, rendelési azonosítóját). Az ÜGYFÉL rendelésével kapcsolatos kérdése esetén a rendelési azonosítóra kell hivatkozni.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

Amennyiben az ÜGYFÉL természetes személy, a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

 1. Fizetési módok

A megrendelés beérkezését követően készpénzben (utánvétellel), PayPal rendszeren keresztül kártyás fizetéssel, vagy proforma számla alapján átutalással lehet kiegyenlíteni a megvásárolni kívánt termák árát.

 1. Számla

SZOLGÁLTATÓ a megrendelt szolgáltatás kiszállításakor az ÜGYFÉL részére, a kifizetés igazolására elektronikus számlát ad. A vásárlási tranzakció végrehajtásával a Vásárló hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki részére.

 1. Szállítás

A szállításra azt követően kerülhet sor, hogy a SZOLGÁLTATÓ a megrendelés ÜGYFÉL általi véglegesítését követően erről megerősítő e-mail-t küld. A szállításra jellemzően az ÜGYFÉL által véglegesített megrendelés SZOLGÁLTATÓ általi visszaigazolását követő 10 munkanapon belül (hétfőtől péntekig) kerülhet sor.

Az ÜGYFÉL által megjelölt szállítási helyre történő teljesítésre a futárszolgálatnak történő átadástól számított 3 munkanapon belül kerül sor. Tekintettel azonban arra, hogy egyes termékek, szolgáltatások beszerzéséhez és szállításához – a gyártói, kereskedői készletektől és lehetőségektől függően – hosszabb időszak szükségessé válhat, ezt a körülményt a SZOLGÁLTATÓ az adott terméknél, szolgáltatásnál jelzi. Ha a SZOLGÁLTATÓ előre nem rendelkezik az előzőek szerinti információval az ÜGYFELET e-mailben értesíti az eltérő szállítási határidőkről.

Szállítási mód:

futárszolgálat igénybevételével (házhozszállítás)

A kiszállítás költségeit a megrendelés ÜGYFÉL általi véglegesítése és a fizetés előtt a Honlap vásárlási felülete jelzi az ÜGYFÉL számára.

A házhozszállítás díja Magyarországra egységesen bruttó 1500 Ft.

Készpénzben történő utánvételre kizárólag futárszolgálat esetében nyílik lehetőség, amennyiben egyébként az utánvételes teljesítésre lehetőség nyílik.

Sikertelennek a kiszállítás, ha az ÜGYFÉL a Terméket az ismételt kiszállítás esetében sem veszi át. Ebben az esetben a megrendelés visszavontnak tekintett.

A termék szállítási helyre történt megérkezésekor az ÜGYFÉL köteles a termék csomagolását átvizsgálni. Amennyiben az sérült arról köteles a futárszolgálat munkatársának jelezni és arról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

 1. ELÁLLÁSI JOG TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉBEN
 2. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki Terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

A fogyasztót szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ha az elállási nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót az elállásra nyitva álló határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a SZOLGÁLTATÓ részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja – de nem kötelező – a következő linken www.nemethiren.hu/withdraw keresztül elérhető elállási nyilatkozat – mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a SZOLGÁLTATÓ részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 3. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a SZOLGÁLTATÓ emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a SZOLGÁLTATÓNAK.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a SZOLGÁLTATÓ a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül SZOLGÁLTATÓ visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a SZOLGÁLTATÓ, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A fogyasztó elállási, illetve felmondási joga gyakorlása esetén nem viseli a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha

 • a vállalkozás tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy
 • a fogyasztó nem kérte a szolgáltatás teljesítésének megkezdését az elállásra, illetve felmondásra nyitva álló határidő lejárta előtt.
 1. HIBÁS TELJESÍTÉS
 1. Kellékszavatosság

Az ÜGYFÉL a SZOLGÁLTATÓ hibás teljesítése esetén a SZOLGÁLTATÓVAL szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztónak minősülő ÜGYFÉL a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét.

A nem fogyasztói szerződés esetében is az ÜGYFÉL az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Az ÜGYFÉL – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az ÜGYFÉL által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a SZOLGÁLTATÓ számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az ÜGYFÉL nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a SZOLGÁLTATÓ költségére az ÜGYFÉL is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Az  ÜGYFÉL a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a SZOLGÁLTATÓ adott okot.

Az ÜGYFÉL köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a SZOLGÁLTATÓVAL.

Vásárló közvetlenül a SZOLGÁLTATÓVAL szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az ÜGYFÉL igazolja, hogy a szolgáltatást a SZOLGÁLTATÓTÓL vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a SZOLGÁLTATÓ csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a szolgáltatás hibája az ÜGYFÉL részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a SZOLGÁLTATÓ bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az ÜGYFÉLNEK felróható okból keletkezett, nem köteles az ÜGYFÉL által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az ÜGYFÉL köteles bizonyítani, hogy az ÜGYFÉL által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha az ÜGYFÉL a szavatossági igényét a szolgáltatástól – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a szolgáltatás egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Szavatossági igényeit az ÜGYFÉL az alábbi lehetőségeken keresztül jelentheti be, érvényesítheti.

Név: Németh Irén

Székhely, levelezési cím: 6600 Szentes, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

E-mailen: [email protected]

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
 1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Az ÜGYFÉL a Termékkel vagy a SZOLGÁLTATÓ tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a SZOLGÁLTATÓ elérhetőségein terjesztheti elő.

A SZOLGÁLTATÓ a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az ÜGYFÉLNEK legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a SZOLGÁLTATÓ az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a SZOLGÁLTATÓ egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A SZOLGÁLTATÓ a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a SZOLGÁLTATÓ az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

 1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben SZOLGÁLTATÓ és az ÜGYFÉL között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita SZOLGÁLTATÓVAL folytatott tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, békéltető testület eljárásának kezdeményezése, európai bizottság online vitarendezési platform használata:

 • A Szeged Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Levelezési cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

E-mail cím: [email protected]

Telefon: +36-62/554-250/118

 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

SZOLGÁLTATÓ jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket az ÜGYFELEKET Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá az ÜGYFÉLLEL szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 1. FELELŐSSÉG

Az ÜGYFÉL a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget a Honlap, valamint a Termék használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A SZOLGÁLTATÓ kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Az ÜGYFÉL köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Az ÜGYFÉL teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a SZOLGÁLTATÓ ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Az ÜGYFÉL által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a SZOLGÁLTATÓ jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a SZOLGÁLTATÓ jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt az ÜGYFÉL elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az ÜGYFÉL államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az ÜGYFELET terheli a felelősség.

Amennyiben az ÜGYFÉL a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a SZOLGÁLTATÓNAK. Ha a SZOLGÁLTATÓ jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 1. SZERZŐI JOGOK
 1. Honlap

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A SZOLGÁLTATÓ a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a SZOLGÁLTATÓ előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a SZOLGÁLTATÓ előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az ÜGYFÉLNEK a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a SZOLGÁLTATÓ előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A SZOLGÁLTATÓ fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.nemethiren.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a SZOLGÁLTATÓ által foglalt minden más domainnévre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a SZOLGÁLTATÓ adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a SZOLGÁLTATÓ külön engedélyt ad.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.06.17.